při řezání železobetonových konstrukcí obsahujících armatury a kotevní prvky nad 10mm si zhotovitel vyhrazuje právo účtovat příplatek 20%

v případě víceprací způsobených nepřipravením pracoviště ze strany objednatele bude účtována hodinová sazba 200,- Kč za 1 pracovníka
dopravní náklady 10,- Kč/1km

řezání řezačem spár se používá pro:
  • řezání dilatačních spár v betonových podlahách
  • vyřezávání poškozených betonových a asfaltových ploch
  • vyřezávání asfaltu při pokládání instalací na komunikacích

úprava cen vyhrazena dle dohody a posouzení na místě

Ceník