Technologie jádrového vrtání betonu

Moderní diamantová řezací technika přináší řadu výhod, které usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb nebo demolic.

Technologie vrtání neumožňuje plně kontrolovat únik chladící vody.

V cenách není počítáno s náklady na dopravu, likvidaci odpadu, pomocná lešení a elektrickou energii.

Při vrtání železobetonových konstrukcí obsahující armatury a kotevní ocelové prvky nad 10mm si vyhrazujeme právo navýšit cenu až o 20% ceny.

V případě víceprací způsobených nepřipravením pracoviště ze strany odběratele bude účtována hodinová sazba 350.-Kč za 1 pracovníka.
Dopravní náklady 14.- Kč/1km

Úprava cen vyhrazena dle dohody a posouzení na místě.
Lze vrtat ve vodorovném, kolmém(podlaha) i šikmém směru

V případě většího počtu děr lze cenu adekvátně snížit.
Minimální účtovaná částka za vrtání je 1 200.- Kč bez DPH a bez dopravy


Ceník

průměr železobeton železobeton cihlové zdivo cihlové zdivo
vrtu svisle vodorovně svisle vodorovně
mm cena/1m cena/1m cena/1m cena/1m
22-30 1 870 Kč 2 200 Kč 1 646 Kč 1 870 Kč
30-40 1 925Kč 2 265 Kč 1 694 Kč 1 925 Kč
42 1 953 Kč 2 297 Kč 1 718 Kč 1 953 Kč
56 2 050 Kč 2 412 Kč 1 804 Kč 2 050 Kč
71 2 196 Kč 2 583 Kč 1 932 Kč 2 196 Kč
81 2 196 Kč 2 583 Kč 1 932 Kč 2 196 Kč
101 2 657 Kč 3 125 Kč 2 338 Kč 2 657 Kč
107 2 772 Kč 3 262 Kč 2 440 Kč 2 772 Kč
126 3 142 Kč 3 696 Kč 2 764 Kč 3 142 Kč
131-138 3 142 Kč 3 696 Kč 2 764 Kč 3 142 Kč
156 3 979 Kč 4 681 Kč 3 501 Kč 3 979 Kč
172-182 4 210 Kč 4 952 Kč 3 705 Kč 4 210 Kč
200 4 876 Kč 5 737 Kč 4 291 Kč 4 876 Kč
232 5 280 Kč 6 212 Kč 4 646 Kč 5 280 Kč
250 5 737 Kč 6 749 Kč 5 048 Kč 5 737 Kč
300 6 050 Kč 7 118 Kč 5 324 Kč 6 050 Kč
350 6 380 Kč 7 506 Kč 5 614 Kč 6 380 Kč
400 7 150 Kč 8 412 Kč 6 292 Kč 7 150 Kč
450 8 250 Kč 9 706 Kč 7 260 Kč 8 250 Kč
500 8 800 Kč 10 353 Kč 7 744 Kč 8 800 Kč
530 8 800 Kč 10 353 Kč 7 744 Kč 8 800 Kč

Hlavní výhody jádrového vrtání železobetonu s chlazením vodou:
 • vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy
 • pouze minimální odstraněný materiál
 • vrtání ve stropech, stěnách a podlahách bez otřesů a vibrací
 • malá hlučnost a prašnost, chladící vodu lze odsávat

Použití jádrového vrtání:
 • průchody pro kabelové trubky, kabely, otvory pro ventilátory, pro elektroinstalační krabice, zápustná světla
 • otvory pro instalační trubky na vodu, plyn, chlazení, kanalizační odpadové trubky, vzduchové rozvody
 • otvory pro kotvy (pro výtahy, jeřáby, kolejové dráhy apod.) a pro zalepení dodatečných výztuží
 • odběr vzorků

Vrtání lze provádět ve všech směrech:
 • vodorovné
 • kolmé (podlaha)
 • šikmé